Search
Close this search box.

Venkateswara Ashtothram in Telugu PDF, Venkateswara Ashtottara Shatanamavali Download

Venkateswara Ashtothram in Telugu PDF, Venkateswara Ashtottara Shatanamavali Download

Table of Contents

Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali is specially known for the 108 names of Lord Venkateswara in Tirumala. It is most popular Stotram to get the divine grace of Lord Venkateswara. This auspicious Venkateswara Ashtottara Shatanamavali is showing the 108 precious names of Sir Venkateswara. You can do chanting these all names on daily basis which gives mental peace and wealth.

Sri Venkateswara is called as Balaji, Srinivasa, and Venkata Ramana on the other parts of India. He is most famous presiding deity in the Hindu pilgrim center of Tirumala. This is a one type of mantras and stotras of Lord Venkateswara which you can chant any time so that you can get blessings and peace from the God.

Lord Shri Venkatesh ji is an incarnation of Lord Shri Vishnu. If your regularly reciting this Shri Venkatesh Ashtottara Shatanamaval, then you will sure get bliss of Lord Balaji within their soul. Check out the below list of 108 Names of Lord Venkateswara.

Read More 
Telugu Calendar 2023 PDF, Telugu Panchangam 2023 Download, Festivals and Holidays List

Sri Venkateswara Ashtothram in Telugu PDF Download (శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి)

Venkateswara Ashtothram in Telugu PDF, Venkateswara Ashtottara Shatanamavali in English Download
 • ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః
 • ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
 • ఓం లక్ష్మీపతయే నమః
 • ఓం అనామయాయ నమః
 • ఓం అమృతాశాయ నమః
 • ఓం జగద్వంద్యాయ నమః
 • ఓం గోవిందాయ నమః
 • ఓం శాశ్వతాయ నమః
 • ఓం ప్రభవే నమః
 • ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః (10)
 • ఓం దేవాయ నమః
 • ఓం కేశవాయ నమః
 • ఓం మధుసూదనాయ నమః
 • ఓం అమృతాయ నమః
 • ఓం మాధవాయ నమః
 • ఓం కృష్ణాయ నమః
 • ఓం శ్రీహరయే నమః
 • ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః
 • ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః
 • ఓం సర్వేశాయ నమః (20)
 • ఓం గోపాలాయ నమః
 • ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
 • ఓం గోపీశ్వరాయ నమః
 • ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః
 • ఓం వ్తెకుంఠ పతయే నమః
 • ఓం అవ్యయాయ నమః
 • ఓం సుధాతనవే నమః
 • ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
 • ఓం నిత్య యౌవనరూపవతే నమః
 • ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః (30)
 • ఓం విష్ణవే నమః
 • ఓం అచ్యుతాయ నమః
 • ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః
 • ఓం ధరాపతయే నమః
 • ఓం సురపతయే నమః
 • ఓం నిర్మలాయ నమః
 • ఓం దేవపూజితాయ నమః
 • ఓం చతుర్భుజాయ నమః
 • ఓం చక్రధరాయ నమః
 • ఓం త్రిధామ్నే నమః (40)
 • ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమః
 • ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
 • నిష్కళంకాయ నమః
 • ఓం నిరాంతకాయ నమః
 • ఓం నిరంజనాయ నమః
 • ఓం విరాభాసాయ నమః
 • ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః
 • ఓం నిర్గుణాయ నమః
 • ఓం నిరుపద్రవాయ నమః
 • ఓం గదాధరాయ నమః (50)
 • ఓం శార్-ంగపాణయే నమః
 • ఓం నందకినే నమః
 • ఓం శంఖధారకాయ నమః
 • ఓం అనేకమూర్తయే నమః
 • ఓం అవ్యక్తాయ నమః
 • ఓం కటిహస్తాయ నమః
 • ఓం వరప్రదాయ నమః
 • ఓం అనేకాత్మనే నమః
 • ఓం దీనబంధవే నమః
 • ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః (60)
 • ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః
 • ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః
 • ఓం దామోదరాయ నమః
 • ఓం జగత్పాలాయ నమః
 • ఓం పాపఘ్నాయ నమః
 • ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
 • ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
 • ఓం శింశుమారాయ నమః
 • ఓం జటామకుట శోభితాయ నమః
 • ఓం శంఖమద్యోల్లస-న్మంజుకింకిణ్యాఢ్యకరండకాయ నమః (70)
 • ఓం నీలమోఘశ్యామ తనవే నమః
 • ఓం బిల్వపత్రార్చన ప్రియాయ నమః
 • ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
 • ఓం జగత్కర్త్రే నమః
 • ఓం జగత్సాక్షిణే నమః
 • ఓం జగత్పతయే నమః
 • ఓం చింతితార్థప్రదాయ నమః
 • ఓం జిష్ణవే నమః
 • ఓం దాశార్హాయ నమః
 • ఓం దశరూపవతే నమః (80)
 • ఓం దేవకీ నందనాయ నమః
 • ఓం శౌరయే నమః
 • ఓం హయగ్రీవాయ నమః
 • ఓం జనార్దనాయ
 • ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః
 • ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
 • ఓం అనఘాయ నమః
 • ఓం వనమాలినే నమః
 • ఓం పద్మనాభాయ నమః
 • ఓం మృగయాసక్త మానసాయ నమః (90)
 • ఓం అశ్వారూఢాయ నమః
 • ఓం ఖడ్గధారిణే నమః
 • ఓం ధనార్జన సముత్సుకాయ నమః
 • ఓం ఘనసార లసన్మధ్యకస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలాయ నమః
 • ఓం సచ్చితానందరూపాయ నమః
 • ఓం జగన్మంగళ దాయకాయ నమః
 • ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః
 • ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః
 • ఓం చిన్మయాయ నమః
 • ఓం పరమేశ్వరాయ నమః (100)
 • ఓం పరమార్థప్రదాయకాయ నమః
 • ఓం శాంతాయ నమః
 • ఓం శ్రీమతే నమః
 • ఓం దోర్దండ విక్రమాయ నమః
 • ఓం పరాత్పరాయ నమః
 • ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః
 • ఓం శ్రీవిభవే నమః
 • ఓం జగదీశ్వరాయ నమః (108)

Venkateswara Ashtottara Shatanamavali in English PDF Download

 • Om Sri Venkateswaraya Namaha
 • Om Srinivasaya Namaha
 • Om Lakshmi pathaye Namaha
 • Om Anamayaya Namaha
 • Om Amruthamsaya Namaha
 • Om Jagadvandaya Namaha
 • Om Govindaya Namaha
 • Om Shasvathaya Namaha
 • Om Prabhave Namaha
 • Om Seshadri-nilayaya Namaha (10)
 • Om Devaya Namaha
 • Om Kesavaya Namaha
 • Om Madhusudhanaya Namaha
 • Om Amruthaya Namaha
 • Om Madhavaya Namaha
 • Om Krishnaya Namaha
 • Om Sri Haraye Namaha
 • Om Gnana panjaraya Namaha
 • Om Sri-vatsa vakshasae Namaha
 • Om Sarveshwaraya Namaha (20)
 • Om Gopalaya Namaha
 • Om Purushottamaya Namaha
 • Om Gopeeshwaraya Namaha
 • Om Param-jyothishe Namaha
 • Om Vaikunta pathaye Namaha
 • Om Avyayaya Namaha
 • Om Sudhatanave Namaha
 • Om Yaadavendraya Namaha
 • Om Nithya yavvana rupathe Namaha
 • Om Chatur-vedaatmakaya Namaha (30)
 • Om Vishnave Namaha
 • Om Atchyuthaya Namaha
 • Om Padmini priyaya Namaha
 • Om Dharaapataye Namaha
 • Om Surapataye Namaha
 • Om Nirmalaya Namaha
 • Om Deva pujithaya Namaha
 • Om Chaturbhujaya Namaha
 • Om Tridhamney Namaha
 • Om Trigunasrayaya Namaha (40)
 • Om Nirvikalpaya Namaha
 • Om Nishkalankaya Namaha
 • Om Niratamkaya Namaha
 • Om Niranjanaya Namaha
 • Om Niraabhasaya Namaha
 • Om Nithyatruptaya Namaha
 • Om Nirupadravaya Namaha
 • Om Nirgunaya Namaha
 • Om Gadhadharaya Namaha
 • Om Saargjapanaye Namaha (50)
 • Om Nandakinae Namaha
 • Om Shankha-dhaarakaya Namaha
 • Om Anekamurthaye Namaha
 • Om Avyakthaya Namaha
 • Om Katihasthaya Namaha
 • Om Vara pradaya Namaha
 • Om Anekathmanae Namaha
 • Om Deena bhandhanae Namaha
 • Om Aarthaloka(a)bhaya-pradaya Namaha
 • Om Aakasa Raja varadaya Namaha (60)
 • Om Yogihruth padma mandiraya Namaha
 • Om Damodaraya Namaha
 • Om Karunakaraya Namaha
 • Om Jagathphalaya Namaha
 • Om Papaghnaya Namaha
 • Om Bhaktha vathsalaya Namaha
 • Om Trivikramaya Namahha
 • Om Simsumaaraya Namaha
 • Om Jatamakuta sobhithaya Namaha
 • Om Shankha madhyolla sanmanju kinkinaadya karandakaya Namaha (70)
 • Om Neela megha shayama tanave Namaha
 • Om Bilvapatraarchana priyaya Namaha
 • Om Jagad-vyapine Namaha
 • Om Jagath karthre Namaha
 • Om Jagath saakshine Namaha
 • Om Jagath pathaye Namaha
 • Om Chinthitardha pradayakaya Namaha
 • Om Jishnave Namaha
 • Om Dasarhaaya Namaha
 • Om Dasa rupapathe Namaha (80)
 • Om Devaki nandanaya Namaha
 • Om Saurayae Namaha
 • Om Hayagreevaya Namaha
 • Om Janardhanaya Namaha
 • Om Kanyaasravana taaraedyaya Namaha
 • Om Peetambara-dharaya Namaha
 • Om Anaghaya Namaha
 • Om Vanamaline Namaha
 • Om Padmanabhaya Namaha
 • Om Mrugayaasaktha maanasaya Namaha (90)
 • Om Aswaarudhaya Namaha
 • Om Kadgha-dharinae Namaha
 • Om Dhanaarjana samuthsukaya Namaha
 • Om Tilakojjwalaya Namaha
 • Om Sacchidananda rupaya Namaha
 • Om Jaganmangala dayakaya Namaha
 • Om Yagna-rupaya Namaha
 • Om Yagna-bhokthre Namaha
 • Om Chinmayaya Namaha
 • Om Parameshwaraya Namaha (100)
 • Om Paramardha-pradaya Namaha
 • Om Santhaya Namaha
 • Om Srimathe Namaha
 • Om Dordhanda vikramaya Namaha
 • Om Parathparaya Namaha
 • Om Parabrahmane Namaha
 • Om Srivibhave Namaha
 • Om Jagadeeshwaraya Namaha (108)
Ithi Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali Sampurnam
Share the Post:
Facebook
Twitter
LinkedIn